V/v Gia hạn cuộc thi đặt tên thương mại cho dự án chung cư Bình Tân