Liên kết

Ban Giám Hiệu

Ban Giám Hiệu

 

Cô NGUYỄN KIM CÚC – HIỆU TRƯỞNG
- Từ năm1975 - 1985 giữ chức vụ Cán bộ tổ mầm non Phòng Giáo dục TP. Tây Ninh.
- Từ 1985 - 1995 giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Mầm non thực hành TP. Tây Ninh.
- Từ năm 1995 - 2005 Hiệu trưởng trường mầm non trực thuộc Q. Tân Bình.
- Từ năm 2005 đến nay: Hiệu trưởng Trường  Mầm Non Trí Đức 1 Q. Tân Phú , TP. HCM.

 

Cô NGUYỄN THỊ THƯ – PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Từ năm 2000 - 2002: Giáo viên  trường 19/5.
- Từ năm 2002 - 2005: Quản lý mầm non Tân Sơn, Q. Tân Bình.
- Từ năm 2005 - 2006: Giáo viên trường MN Trí Đức 1, Q. Tân Phú.
- Từ năm 2006 - 2008: Phụ tá trường MN Trí Đức 1, Q. Tân Phú.
- Từ năm 2008 đến nay: Phó hiệu trưởng Trường MN Trí Đức 1, Q. Tân Phú.

 

Cô PHAN THỊ MINH TRANG – PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Từ năm 1900 - 1993: Giáo viên trường Hoa Mai, TP. Huế.
- Từ năm 1993 - 2000: CNV , TP. HCM.
- Từ năm 2000 - 2006: Giáo viên mầm non Tân Bình.
- Từ năm 2006 - 2008: Giáo viên mầm non Trí Đức 1, Q. Tân Bình.
- Từ năm 2008 - 2011: Phụ tá Trường MN Trí Đức 1, Q. Tân Phú.
- Từ năm 2011 đến nay: Phó hiệu trưởng trường MN Trí Đức 1, Q. Tân Phú.