Liên kết

Tin tức

Tham quan Bưu điện Thành phố

Trường Mầm non Trí Đức 2 tổ chức cho các bé khối Chồi tham quan Bưu điện Thành phố.

Sau đây là một số hình ảnh của hoạt động: