Liên kết

Ban Giám Hiệu

Ban Giám Hiệu

 Thầy NGUYỄN ĐÌNH THỊNH – HIỆU TRƯỞNG
- Tốt nghiệp Đại học khoa học Sài Gòn.
- Huy Chương vì sự nghiệp Giáo Dục.
- Bằng khen của Bộ Giáo Dục.
- Từ 1986-1990: Hiệu trưởng trường THPT Bán Công Tân An - Long An.
- Từ 1990-2000 Phó Trưởng phòng Trung Học Sở Giáo dục tỉnh Long An.
- 2003-2007 Trưởng phòng giáo dục quận Thủ Đức.
- 2007-2013 Hiệu trưởng trưởng THPT Hoàng Hoa Thám, Q.Bình Thạnh.
- Từ 2015 đến nay: Hiệu trưởng trường Trí Đức.

 

Cô TRÁC THỊ NGỌC HIỆP – PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Tốt nghiệp Đại học Sư Phạm khoa Ngữ Văn Thành Phố Hồ chí Minh. Tốt nghiệp Quản Lý Giáo Dục TP.HCM.
- Huy Chương vì sự nghiệp Giáo Dục, Huy Hiệu TP.HCM.
- Bằng khen của Bộ Giáo Dục.
- Chiến sĩ thi đua cấp TP.HCM.

 

Thầy NGUYỄN THANH THỐNG – PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Tốt nghiệp Khoa Sử Địa trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM.
- Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Giáo Dục.
- Bằng khen của Bộ Giáo Dục và Ủy Ban Nhân Dân TP.HCM.
- Chiến sĩ thi đua cấp TP.HCM.