Liên kết

Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Giáo dục

 • Giáo dục Mầm Non, Tiểu học, Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông.
 • Đào tạo dạy nghề.
 • Tin học & Ngoại ngữ.
 • Tư vấn du học.
 • Tư vấn giáo dục.
 • Tư vấn tâm lý.

Dịch vụ

 • Dịch thuật.
 • Xe đưa rước học sinh; vận tải hành khách.
 • Dịch vụ giới thiệu việc làm.
 • Dịch vụ nhà hàng và ăn uống; kinh doanh nhà nghỉ và du lịch.
 • Dịch vụ tổ chức triển lãm.
 • Kinh doanh văn phòng phẩm.
 • Dịch vụ photocopy và đánh máy.

Liên kết

Các đơn vị liên kết gồm có:

 • Hội đồng Khảo thí Quốc tế Đại học Cambridge (CIE): Tổ chức giảng dạy và thi Chứng chỉ Trung học Phổ thông Quốc tế Cambridge.
 • Trường Trung cấp Phương Nam.

Du lịch

 • Inbound (đưa khách nước ngoài du lịch tour trong nước).
 • Outbound (đưa khách ra nước ngoài du lịch)học, Cơ sở 3 dành cho học sinh nội trú, Cơ sở 1 dành cho học sinh bán trú và một buổi.