Liên kết

Tuyển dụng

* Ứng viên vui lòng nộp hồ sơ trực tiếp tại Công ty (Số 5 Thoại Ngọc Hầu, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, TP. HCM)

  hoặc vào địa chỉ email duongdaynong@truongtriduc.edu.vn

* Ứng viên sau khi nộp hồ sơ sẽ được thông báo ngày giờ phỏng vấn.