Liên kết

Ban Giám Hiệu

Ban Giám Hiệu

 

 

 Cô Nguyễn Thị Thư - Hiệu trưởng

- Từ năm 2000-2005: Cán bộ quản lý - trường Mầm Non Tân Sơn, Tân Bình, TP. HCM.
- Từ năm 2005 đến 2011: Phụ tá chuyên môn - trường Mầm Non Trí Đức 1.
- Từ năm 2012 đến tháng 7/2016: Phó hiệu trưởng - trường Mầm Non Trí Đức 1.
- Tháng 8/2016 đến nay: Hiệu trưởng - trường Mầm Non Trí Đức 1.

 

 

 

Cô Phan Thị Minh Trang - Phó hiệu trưởng chăm sóc nuôi dưỡng

- Từ năm 1990-1993: giáo viên – trường Mầm Non Hoa Mai – Thành phố Huế.
- Từ 2000-2006: giáo viên – trường mầm Non quận Tân Bình.
- Từ 2006-2011: Phụ tá chuyên môn - trường Mầm Non Trí Đức 1.
- Từ năm 2012 đến nay: Phó hiệu trưởng - trường Mầm Non Trí Đức 1.

 

 

 

Cô Hồ Thị Thanh Trúc - Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn

- Từ năm 2005-2017: Giáo viên trường Mầm Non Trí Đức 1
- Từ 2017 đến nay: Phó hiệu trưởng - trường trường Mầm Non Trí Đức 1.