Liên kết

Ban Giám Hiệu

Ban Giám Hiệu

 

Cô  NGUYỄN THỊ TIẾN - HIỆU TRƯỞNG
- 1976 - 1978: Giáo viên trường Mầm non 11, P. 11 Q. Tân Bình, TP. HCM.
- 1979 - 1995: Hiệu trưởng trường Mầm non 11, P. 11 Q. Tân Bình, TP. HCM.
- 1996 - 1998: Hiệu trưởng trường Mầm non Vườn  Hồng, P. 9, Q. Tân Bình, TP. HCM.
- 1999 - 2010: Hiệu trưởng trường Mầm non 13, P. 13, Q. Tân Bình.TP. HCM.
- Từ tháng 8/2010 đến nay: Hiệu trưởng Trường Mầm Non Trí Đức 2 , P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú , TP. HCM.

 

Cô  VÕ THỊ ĐIỆP – HIỆU PHÓ
- 1978 - 1980: Giáo viên Nhà trẻ Hoa Anh Đào, P. 26 Q. Tân Bình, TP. HCM.
- 1981 - 1994: Chủ nhiệm Nhà trẻ đơn vị 917 Không Quân, Q. Tân Bình, TP. HCM.
- 1995 - 2003: Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Tân Sơn Nhất, P. 4, Q. Tân Bình.TP. HCM.
- 2004 - 2011: Phó Hiệu trưởng trường Mầm non 6, P. 6, Q. Tân Bình.TP. HCM.
- Từ tháng 3/2011 đến nay: Phó  Hiệu trưởng Trường Mầm Non Trí Đức 2 ,  P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú , TP. HCM.

 

Cô  BÙI THỊ NGỌC ANH - HIỆU PHÓ
- 1979 - 1997: Giáo viên Nhà trẻ Hoa Anh Đào, P. 11 Q. Tân Bình, TP. HCM.
- 1998 - 2004: Phó Hiệu trưởng trường Mầm non 2, P. 2 Q. Tân Bình, TP. HCM.
- 2005 - 2015: Phó Hiệu trưởng trường Mầm non 6, P. 6, Q. Tân Bình, TP. HCM.
- Từ tháng 3/2015 đến nay: Phó Hiệu trưởng Trường Mầm Non Trí Đức 2 , P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú , TP. HCM.