Liên kết

Giảng dạy

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

Chương trình giáo dục tại Trí Đức được giảng dạy trên nền tảng Giáo dục khai phóng, chuyên sâu với nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế bao gồm:

- Chương trình học tập chính khóa: Theo chuẩn của Bộ Giáo dục & Đào tạo, được xây dựng phù hợp với năng lực của các em học sinh theo các cấp độ cơ bản và nâng cao.
- Chương trình Tiếng Anh chuẩn Quốc tế: Đào tạo học sinh theo chuẩn CAMBRIDGE và IELTS.
- Chương trình phát triển năng khiếu bản thân.
- Chương trình giáo dục kỹ năng sống.
- Chương trình ngoại khóa, trải nghiệm thực tế.

Sứ mệnh:

Đào tạo học sinh một cách toàn diện cả trí tuệ và nhân cách, chú trọng phát triển kỹ năng sống, năng khiếu bản thân, phẩm chất để trở thành người công dân tốt, có đóng góp cho cộng đồng và hội nhập Quốc tế.

Tầm nhìn:

Xây dựng một môi trường giáo dục đẳng cấp, tiên phong trong đổi mới, hội nhập với xu thế phát triển toàn cầu.

chương trình giáo dục tại trường trí đức

chương trình giáo dục tại trường trí đức

chương trình giáo dục tại trường trí đức

chương trình giáo dục tại trường trí đức

chương trình giáo dục tại trường trí đức

chương trình giáo dục tại trường trí đức

chương trình giáo dục tại trường trí đức

chương trình giáo dục tại trường trí đức

chương trình giáo dục tại trường trí đức

chương trình giáo dục tại trường trí đức

chương trình giáo dục tại trường trí đức

chương trình giáo dục tại trường trí đức

chương trình giáo dục tại trường trí đức

chương trình giáo dục tại trường trí đức

chương trình giáo dục tại trường trí đức

chương trình giáo dục tại trường trí đức

chương trình giáo dục tại trường trí đức

chương trình giáo dục tại trường trí đức

chương trình giáo dục tại trường trí đức