Liên kết

DỰ ÁN HỌC THUẬT

Dự án học thuật là phương pháp học tập được nhà trường triển khai và áp dụng hiệu quả trong chương trình giảng dạy cho học sinh . Tùy theo ứng dụng của từng môn học, Giáo viên sẽ trực tiếp hướng dẫn cho học sinh của minh tham gia thực hiện các dự án tạo ra những sản phẩm hữu ích áp dụng vào thực tế từ những kiến thức lý thuyết của môn học đó. Học sinh  tham gia dự án bằng cách lên kế hoạch thực hiện, quản lý, đánh giá, phân chia công việc phù hợp với từng thành viên. Việc học tập theo mô hình này vừa giúp học sinh tiếp thu được những nội dung học thuật quan trọng vừa giúp khám phá năng lực và phát triển các kỹ năng cần thiết.