Liên kết

Đội Ngũ Giáo Viên

Đội Ngũ Giáo Viên

Giáo viên bộ môn:

Có năng lực sư phạm, có kinh nghiệm giảng dạy phù hợp với  mọi đối tượng học sinh, tâm huyết với nghề, thương yêu và hết lòng chăm sóc các em học sinh để đảm bảo sự tiến bộ đồng đều cho từng em.

Nghiên cứu lựa chọn phương pháp giảng dạy phù hợp với các đối tượng học sinh khác nhau. Giúp học sinh hiểu bài, nắm vững kiến thức bài học ngay tại lớp.

Phối hợp với GVCN và các lực lượng khác trong nhà trường để tổ chức các hoạt động giáo dục rèn luyện đạo đức cho HS.

Luyện thi ĐH, HSG cấp thành phố, Olympic.

 

Giáo viên chủ nhiệm:

Quản lý lớp học, theo dõi quá trình học tập của từng Hs trên lớp (buổi sáng), có kế hoạch hợp tác, phối hợp với Giáo viên bộ môn hướng dẫn học sinh rèn luyện, năm vững nội dung bài học, làm bài tập, thực hành (buổi chiều).

Giáo dục đạo đức, rèn luyện nhân cách và hướng dẫn thói quen tự học, ngăn nắp và nề nếp trong cuộc sống cho học sinh, tham gia phổ biến các chuyên đề về giáo dục trong nhà trường.

Chịu trách nhiệm về các mặt hoạt động giáo dục của HS: học tập, hướng nghiệp, hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục tập thể, rèn luyện đạo đức…

Tổng hợp tình hình, đề xuất các giải pháp để tham mưu cho Trường về công tác giáo dục, rèn luyện của HS.

Phối hợp với gia đình và đoàn thể để giúp đỡ HS trong việc rèn luyện nhân cách và học tập.

Thay mặt nhà trường liên hệ với PHHS khi cần thiết.

Cùng cán bộ lớp theo dõi, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của lớp chủ nhiệm theo tháng, học kỳ và năm học báo cáo kết quả đó với nhà trường và PHHS.

Ghi nhận xét, xác nhận các vấn đề thuộc về quản lý hành chính Nhà nước trong phạm vi hoạt động lớp (như các đơn từ của HS, các báo cáo của lớp…)

Đối với GVCN có HS nội trú: phối hợp chặt chẽ với giáo viên quản nhiệm phòng, GV hướng dẫn tự học buổi tối để tăng cường các giải pháp giúp HS học tập, sinh hoạt và rèn luyện.

 

Giáo viên hướng dẫn tự học:

Do GVCN hoặc GV chuyên trách đảm nhiệm: tổ chức học sinh mỗi lớp tiến hành tự học vào các buổi tối trong tuần (18g30 – 21g45), theo giáo án soạn trước dựa vào TKB học chính khóa và sổ báo bài của GVBM.

Phối hợp với GVCN (nếu là GV chuyên trách) và GVBM lập kế hoạch học tập cho HS theo đơn vị ngày/tuần/tháng/học kỳ, theo từng phân môn và theo đơn vị lớp.

Theo dõi kết quả học tập của từng học sinh.

Có kế hoạch bồi dưỡng cho từng học sinh trong việc tự học và chủ động tiếp thu kiến thức bài học.

Giúp học sinh vượt khó trong học tập, biết cách khắc sâu và vận dụng kiến thức đã học.

Hướng dẫn học sinh cách lập kế hoạch học tập theo từng môn học. Đưa giải pháp khắc phục môn học chưa đạt yêu cầu.

 

Giáo viên quản nhiệm phòng nội trú:

Chuyên chăm lo cho từng học sinh về đời sống nội trú, theo dõi các hoạt động ngoài giờ học của từng HS, hướng dẫn và rèn luyện cho HS kỹ năng cần thiết để sống tập thể như tính ngăn nắp, vệ sinh, tôn trọng kỷ luật, tinh thần nhân ái, biết chia sẻ, tinh thần đoàn kết, chấp hành nội quy nhà trường.

Tổ chức các hoạt động rèn luyện thể chất (Sáng: 5:45 - 6:00, Chiều từ 16:00 - 17:45).

Quản lý hoạt động của học sinh theo phân công của ban giám hiệu (giờ ăn buổi sáng - buổi tối, giờ sinh hoạt tự do…)

Cùng HS tham gia các hoạt động xã hội và thiện nguyện.

Phối hợp GVCN lớp trong các hoạt động giáo dục, rèn luyện HS và liên hệ PHHS khi cần thiết.