Liên kết

Tin tức

Chương trình dự án học thuật hè 2019

Chương trình Hè 2019 của trường Trí Đức được xây dựng theo phương pháp học tập dự án. Học sinh sẽ vận dụng các kiến thức đã được học để lập kế hoạch và tham gia vào các chuỗi dự án ý nghĩa của các bộ môn: Toán, Lý, Hóa, Tin, Anh Văn, Ngữ Văn, Kỹ Năng Sống. 

Các sản phẩm từ dự án này sẽ được các em học sinh báo cáo, trưng bày và triển lãm tại hội chợ hè 2019 được tổ chức vào sáng 27/07/2019.

Dạy học theo dự án là một hình thức dạy học, trong đó học sinh dưới sự điều khiển và giúp đỡ của giáo viên, các em sẽ tự lực giải quyết một nhiệm vụ học tập, mang tính phức hợp không chỉ về mặt lý thuyết mà đặc biệt về mặt thực hành. Thông qua đó, tạo ra các sản phẩm thực hành có thể giới thiệu, công bố được.

Đây là một mô hình học tập giúp phát triển kiến thức và các kỹ năng cho các em học sinh. Từ đó, khuyến khích học sinh tìm tòi, hiện thực hoá những kiến thức đã học trong quá trình thực hiện và tạo ra những sản phẩm của chính mình. Chương trình dạy học theo dự án được xây dựng dựa trên những câu hỏi định hướng quan trọng, lồng ghép các chuẩn nội dung và tư duy bậc cao trong những bối cảnh thực tế.

Xem ảnh chi tiết tại đây