Liên kết

Tin tức

HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA NĂNG LỰC ĐẦU VÀO TRƯỜNG TRÍ ĐỨC - NĂM HỌC 2022-2023

Lưu ý:

Học sinh thi kiểm tra năng lực đầu vào khối nào thì click vào hướng dẫn ôn tập của khối đó.

*Ví dụ: Học sinh thi kiểm tra đầu vào Toán khối 9 (từ lớp 8 lên lớp 9) thì click vào "TOÁN - KHỐI 9" và "TIẾNG ANH - KHỐI 9"

 

TOÁN - KHỐI 6 

TOÁN - KHỐI 7 

TOÁN - KHỐI 8 

TOÁN - KHỐI 9 

TOÁN - KHỐI 10 

TOÁN - KHỐI 11 

TOÁN - KHỐI 12 

 

TIẾNG ANH - KHỐI 7 

TIẾNG ANH - KHỐI 8 

TIẾNG ANH - KHỐI 9 

TIẾNG ANH - KHỐI 11 

TIẾNG ANH - KHỐI 12