Liên kết

Tin tức

Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp trường

Nhằm phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng lực, chọn đội tuyển học sinh thi học sinh giỏi các cấp cũng như trao đổi kinh nghiệm về bồi dưỡng học sinh giỏi giữa giáo viên có học sinh tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi, kịp thời động viên khen thưởng và khích lệ tinh thần các em học sinh trong việc phát huy khả năng sáng tạo trong học tập.

Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp trường tạo điều kiện để các giáo viên và học sinh tiếp cận nội dung kỳ thi Học sinh Giỏi của Thành phố, việc dạy học gắn liền với việc giải quyết những vấn đề thực tiễn của cuộc sống, góp phần tăng cường chất lượng và hiệu quả dạy học.

 

Kỳ thi Học sinh Giỏi cấp trường - Khóa ngày 07/05/2022

Tin mới nhất