TRÍ ĐỨC TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Ngày 14/09/2019 vừa qua, công ty Cổ phần Dịch vụ - Giáo dụcTrí Đức tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tham dự đại hội có sự hiện diện của ông Nguyễn Minh Tâm – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ - Giáo dục Trí Đức và các thầy nguyên là lãnh đạo Sở Giáo dục TP. HCM, Phòng Giáo dục, Hiệu trưởng các trường trực thuộc Hệ thống Giáo dục Trí Đức cùng với đông đảo Quý cổ đông của công ty.

Theo đó, đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018-2019 và định hướng chiến lược phát triển cho năm 2019-2020. Tại đại hội, các cổ đông đã có những đóng góp tích cực về chiến lược phát triển cho Hệ thống Giáo dục Trí Đức.

Trí Đức tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục. Xây dựng đội ngũ giáo viên của nhà trường có trình độ và chuyên môn cao, biết truyền cảm hứng, truyền lửa cho học sinh. Đồng thời nhà trường vẫn tiến hành trang bị, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, phục vụ tối đa, có hiệu quả nhu cầu dạy và học, góp phần đưa Trí Đức trở thành một Hệ thống Giáo dục hàng đầu tại TP. HCM.