Liên kết

Tin tức

HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG HÈ: “CHINH PHỤC RỪNG XANH”

Nằm trong chuỗi hoạt động huấn luyện kỹ năng hè 2018, vừa qua, ngày 21- 22/7/2018, trường Trí Đức đã tổ chức chương trình Huấn luyện kỹ năng với chủ đề "Chinh phục rừng xanh" tại Khu du lịch Madagui - Lâm Đồng cùng với sự tham gia của gần 300 học sinh.

Chương trình tiếp tục được thiết kế với mục đích cung cấp cho các em những trải nghiệm về dã ngoại và làm việc theo nhóm, đặc biệt là trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết để sinh tồn trong cuộc sống.

Qua chương trình, các em học sinh đã có một chuyến đi đầy thú vị và học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu từ thực tế để hoàn thiện bản thân mình.

khoa hoc he tri duc - ky nang song - tri duc madagui - truong noi tru ban tru tri duc tphcm

khoa hoc he tri duc - ky nang song - tri duc madagui - truong noi tru ban tru tri duc tphcm

khoa hoc he tri duc - ky nang song - tri duc madagui - truong noi tru ban tru tri duc tphcm

khoa hoc he tri duc - ky nang song - tri duc madagui - truong noi tru ban tru tri duc tphcm

khoa hoc he tri duc - ky nang song - tri duc madagui - truong noi tru ban tru tri duc tphcm

khoa hoc he tri duc - ky nang song - tri duc madagui - truong noi tru ban tru tri duc tphcm

khoa hoc he tri duc - ky nang song - tri duc madagui - truong noi tru ban tru tri duc tphcm

khoa hoc he tri duc - ky nang song - tri duc madagui - truong noi tru ban tru tri duc tphcm

khoa hoc he tri duc - ky nang song - tri duc madagui - truong noi tru ban tru tri duc tphcm

khoa hoc he tri duc - ky nang song - tri duc madagui - truong noi tru ban tru tri duc tphcm

khoa hoc he tri duc - ky nang song - tri duc madagui - truong noi tru ban tru tri duc tphcm

khoa hoc he tri duc - ky nang song - tri duc madagui - truong noi tru ban tru tri duc tphcm

khoa hoc he tri duc - ky nang song - tri duc madagui - truong noi tru ban tru tri duc tphcm

khoa hoc he tri duc - ky nang song - tri duc madagui - truong noi tru ban tru tri duc tphcm

khoa hoc he tri duc - ky nang song - tri duc madagui - truong noi tru ban tru tri duc tphcm

khoa hoc he tri duc - ky nang song - tri duc madagui - truong noi tru ban tru tri duc tphcm

khoa hoc he tri duc - ky nang song - tri duc madagui - truong noi tru ban tru tri duc tphcm

khoa hoc he tri duc - ky nang song - tri duc madagui - truong noi tru ban tru tri duc tphcm

khoa hoc he tri duc - ky nang song - tri duc madagui - truong noi tru ban tru tri duc tphcm

khoa hoc he tri duc - ky nang song - tri duc madagui - truong noi tru ban tru tri duc tphcm

khoa hoc he tri duc - ky nang song - tri duc madagui - truong noi tru ban tru tri duc tphcm

khoa hoc he tri duc - ky nang song - tri duc madagui - truong noi tru ban tru tri duc tphcm

khoa hoc he tri duc - ky nang song - tri duc madagui - truong noi tru ban tru tri duc tphcm

khoa hoc he tri duc - ky nang song - tri duc madagui - truong noi tru ban tru tri duc tphcm

khoa hoc he tri duc - ky nang song - tri duc madagui - truong noi tru ban tru tri duc tphcm

khoa hoc he tri duc - ky nang song - tri duc madagui - truong noi tru ban tru tri duc tphcm

khoa hoc he tri duc - ky nang song - tri duc madagui - truong noi tru ban tru tri duc tphcm

khoa hoc he tri duc - ky nang song - tri duc madagui - truong noi tru ban tru tri duc tphcm

khoa hoc he tri duc - ky nang song - tri duc madagui - truong noi tru ban tru tri duc tphcm

khoa hoc he tri duc - ky nang song - tri duc madagui - truong noi tru ban tru tri duc tphcm

khoa hoc he tri duc - ky nang song - tri duc madagui - truong noi tru ban tru tri duc tphcm

Xem Album ảnh chi tiết tạt đây