Liên kết

Tin tức

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2019-2020

Thực hiện hướng dẫn liên tịch số 3005/SGDĐT- CĐGD ngày 26/08/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về Hướng dẫn tổ chức Hội nghị người lao động năm học 2019 – 2020.

Thực hiện hướng dẫn liên tịch số 3005/SGDĐT- CĐGD ngày 26/08/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về Hướng dẫn tổ chức Hội nghị người lao động năm học 2019 – 2020.
Vừa qua (26/10/2019), trường THCS & THPT Trí Đức đã tổ chức Hội nghị Đại biểu người lao động năm học 2019 - 2020. Thông qua Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 – 2019; Bàn phương hướng nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 và ký kết thỏa ước lao động tập thể năm 2019-2020.

Tham dự hội nghi có sự hiện diện của:
- Về phía Công đoàn ngành:
Bà  Nguyễn Thị Gái - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Sở, Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.
Ông  Phạm Duy Phương - Chuyên viên phòng Chính trị Tư tưởng Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.
- Về phía Ban giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ - Giáo dục Trí Đức:
+ Ông  Phan Ngọc Liêm - Tổng giám đốc
+ Ông  Võ Đình Hòa - P. Tổng giám đốc
- Về phía nhà trường:
+ Thầy  Nguyễn Thanh Thống - Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường.
+ Thầy  Trần Minh Hùng - Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Công Đoàn nhà trường; cùng quý Thầy trong BGH.
Và quan trọng hơn hết là sự có mặt của 120 đại biểu đại diện cho Công đoàn viên người lao động. Chính các đồng chí sẽ thực hiện quyền dân chủ của mình và giữ vai trò quyết định kết quả của Hội nghị.

Hội nghị đã tổng hợp nhiều ý kiến đóng góp cho kế hoạch năm học, việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể , các quy chế cũng được đưa ra thảo luận, biểu quyết và thống nhất cao. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng phát động các nội dung phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua để toàn thể cán bộ, giáo viên nhân viên nhà trường cùng tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của năm học.

Hội nghị đã tiếp thu và ghi nhận nhiều ý kiến chỉ đạo của Bà Nguyễn Thị Gái- Chủ tịch Công đoàn giáo dục Thành phố. Trên cơ sở các ý kiến chỉ đạo của Công đoàn ngành nhà trường sẽ tiếp tục điều chỉnh, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, bản lĩnh trí tuệ sáng tạo,để bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch năm học 2019-2020.

Hội nghị diễn trong không khí nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận cao của toàn thể người lao động. Tin rằng với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo ngành, sự đồng hành của Ban lãnh đạo hệ thống giáo dục Trí Đức cùng với những chính sách phúc lợi tốt, tập thể lao động nhà trường sẽ tiếp tục ổn định, phát triển và đạt được nhiều thành tích trong năm học mới.