Liên kết

Tin tức

Bộ GDĐT công bố đề thi tham khảo kỳ thi THPT quốc gia năm 2020

1. Bài thi Toán học >> Tải về <<

2. Bài thi Ngữ văn >> Tải về <<

3. Bài thi Ngoại ngữ

- Môn thi thành phần Tiếng Anh >> Tải về <<

- Môn thi thành phần Tiếng Đức >> Tải về <<

- Môn thi thành phần Tiếng Nga >> Tải về <<

- Môn thi thành phần Tiếng Nhật >> Tải về <<

- Môn thi thành phần Tiếng Pháp >> Tải về <<

- Môn thi thành phần Tiếng Trung >> Tải về <<

4. Bài thi Khoa học tự nhiên

- Môn thi thành phần Vật lí >> Tải về <<

- Môn thi thành phần Hóa học >> Tải về <<

- Môn thi thành phần Sinh học >> Tải về <<

5. Bài thi Khoa học xã hội

- Môn thi thành phần Lịch sử >> Tải về <<

- Môn thi thành phần Địa lí >> Tải về <<

- Môn thi thành phần Giáo dục công dân >> Tải về <<

 

Đường dẫn tải về toàn bộ Đề thi tham khảo >> Tải về <<