Liên kết

Tin tức

HỌC SINH TRÍ ĐỨC TRƯỞNG THÀNH TỪ NHỮNG HOẠT ĐỘNG DÃ NGOẠI.

Giá trị mà chương trình này đem lại cho học sinh đó chính là giúp cho các em thực hành lại những kiến thức đã học từ sách vở, tạo môi trường để các em giao lưu, học hỏi và trang bị những kỹ năng cần thiết để hội nhập với “Công dân toàn cầu”.

hoạt động dã ngoại trường thcs thpt trí đức

hoạt động dã ngoại trường thcs thpt trí đức

hoạt động dã ngoại trường thcs thpt trí đức

Để tìm hiểu thông tin về chương trình học tập, các hoạt động dành cho học sinh và thông tin tuyển sinh tại Trí Đức, vui lòng xem thông tin tại: https://truongtriduc.edu.vn/thcs-thpt-tri-duc

Hotline: 0938 872 871.

 

hoạt động dã ngoại trường thcs thpt trí đức

hoạt động dã ngoại trường thcs thpt trí đức

hoạt động dã ngoại trường thcs thpt trí đức

hoạt động dã ngoại trường thcs thpt trí đức

hoạt động dã ngoại trường thcs thpt trí đức

hoạt động dã ngoại trường thcs thpt trí đức

hoạt động dã ngoại trường thcs thpt trí đức

hoạt động dã ngoại trường thcs thpt trí đức