Liên kết

Tin tức

THÔNG BÁO VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

 

1. Thực hiện đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi vào trường.

2. Thực hiện đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi vào trường.

3. Những học sinh, giáo viên, nhân viên hay người nhà có đi đến Đà Nẵng, trở về từ ngày 16/7/2020 vui lòng báo với nhà trường ( học sinh báo với gvcn, giáo viên và nhân viên báo với ban giám hiệu) và không đến trường. Đồng thời thực hiện cách ly y tế ít nhất 14 ngày để theo dõi tình trạng sức khỏe.

Quý phụ huynh và các em học sinh tiếp tục theo dõi những thông báo tiếp theo của nhà trường để nắm bắt thông tin về công tác phòng chống dịch Covid-19 và thời gian tựu trường năm học 2020-2021.

Trân trọng thông báo!